НАДРІЧНЕ

НАШЕ РІДНЕ СЕЛО

“Служебник”

Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани /23 квітня 2021 року/: 

#_Всесвітній_день_книги
У фондах ДІАЗ у м. Бережани є цікавий служебник. Церковно-богослужбова книга, на титульній сторінці якої міститься напис «Леітоургікоn сирєчъ Слуҗєбникъ содєрҗащъ въ сєбе по чину с[вят]ыя Восточныя Цєрквє Лїтургїи, ижє во с[вя]тыхъ о[те]цъ наших: Іωанна Златоустаго, Васілїа Вєликаго и Григорїа Двоєслова, Папы Римскаго, со всеми службами нєдєлными, днєвными, праздничными и общими святымъ. Въ Львове. Тνпом и иждивєнїємъ Ставропїгійскаго Института, при Церкви Оўспєнїа Прес[вятой] Б[о]городици. Року ωт Рождества Хр[ис]това. Служебник датується 1866 роком. На аркуші є відомості про те, що книга видана з благословення
Спиридона Литвиновича, митрополита Галицького (уродженця села Дрищів (тепер село Надрічне), бережанського гімназиста) та Фоми Полянського, єпископа Перемиського, Самбірського та Саняцького. На цій же сторінці є печатка з текстом «Предложено в часі канонічної візитації с. Куряни, дня
6 липня 1937».

 https://www.facebook.com/