НАДРІЧНЕ

НАШЕ РІДНЕ СЕЛО

Творчий доробок Василя Савчука (частина 2)

«Та не більше від того, що суджено нам…». Василь Савчук [Текст] : бібліогр. покажч. / Уклад. та ред. В. М. Палій ; авт. вступ. ст. Б. Мельничук, В. М. Палій ; Бережанська ЦБС, метод.-бібліогр. відділ. – Бережани, 2015. – 48 с. : 8 арк. іл. 

Савчук Василь Дмитрович – журналіст, краєзнавець, поет. Його життю і творчості присвячується бібліографічний покажчик «Та не більше від того, що суджено нам…». Василь Савчук».
Бібліографію укладено у двох розділах: «Творчий доробок Василя Савчука» і «Дружній відгомін». Перший розділ складається із семи підрозділів: «Автор видань», «Редактор і упорядник книг», «Перекладацька дільність», «Стежками рідного краю», «Журналістика – його покликання», «Поетичне слово Василя Савчука» та «Акорди душі».

1. ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ВАСИЛЯ САВЧУКА

1.5 Журналістика – його покликання

108. Белейлович, І. Спогади [Текст] / І. Белейлович ; записав В. Савчук // «Грім». Полковник УПА Микола Твердох-ліб : Спогади і матеріали. – Львів, 2008. – С. 47 – 57.
109. Ґанч, В. Блудний батько [Текст] / В. Савчук (Ґанч) // Но-ве життя. – 1976. – 13 листоп.
110. Ґанч, В. Дитсадок з бородою [Текст] / В. Савчук (Ґанч) // Нове життя. – 1977. – 5 лют.
111. Ґанч, В. І мовчать керівники [Текст] / В. Савчук (Ґанч) // Нове життя. – 1976. – 30 верес.
112. Ґанч, В. Коли ж знайдуть світло [Текст] / В. Савчук (Ґанч) // Нове життя. – 1977. – 19 листоп.
113. Ґанч, В. Наш на трасі [Текст] / В. Савчук(Ґанч) // Нове життя. – 1976. – 21 серп.
114. Ґанч, В. Така й шана [Текст] / В. Савчук (Ґанч) // Нове життя. – 1977. – 8 верес.
115. Ґанч, В. Як же бути з варениками [Текст] : фейлетон / В. Савчук (Ґанч) // Нове життя. – 1981. – 23 черв.
116. Дмитрів, В. Біль пам’яті – прокляття ворогам [Текст] : [про відкриття музейної кімнати у Бережанській тюрмі] / В. Савчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 2000. – 15 лип.
117. Дмитрів, В. З чуттям оптимізму [Текст] : [про СП ТОВ «Санзатоп»] / В. Савчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 2004. – 19 берез.
118. Дмитрів, В. Знайомтесь: «Гомін України» [Текст] / В. Савчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 1991. – 30 лис-топ. – (Нашого цвіту – по всьому світу).
119. Дмитрів, В. Знайомтесь: «Церква і життя» [Текст] / В. Савчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 1991. – 20 лис-топ. – (Нашого цвіту – по всьому світу).
120. Дмитрів, В. Знайомтесь: «Шлях перемоги» [Текст] / В. Савчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 1991. – 14 груд.
121. Дмитрів, В. Знайомтесь: тижневик «Вільна думка» [Текст] / В. Савчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 1991. – 7 листоп. – (Нашого цвіту – по всьому світу).
122. Дмитрів, В. Лисоня єднає, наснажує [Текст] / В. Савчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 1992. – 19 серп.
123. Дмитрів, В. Один з факторів успіху [Текст] / В. Савчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 2001. – 4 серп.
124. Дмитрів, В. Перехід через пекло [Текст] / В. Савчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 1991. – 28 верес.
125. Дмитрів, В. Пошанування пам’яті борця [Текст] / В. Са-вчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 2002. – 7 верес.
126. Дмитрів, В. Родині Старухів присвячено [Текст] / В. Са-вчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 2001. – 10 берез.
127. Дмитрів, В. Свято нескорених [Текст] : до 50 – річчя УПА / В. Савчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 1992. – 26 серп.
128. Дмитрів, В. Шевченко з нами! Будьмо з ним! [Текст] / В. Савчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 1992. – 29 серп.
129. Панівник, П. Штрихи переболеного [Текст] / П. Панівник ; записав В. Савчук // «Грім». Полковник УПА Ми-кола Твердохліб : Спогади і матеріали. – Львів, 2008. – С. 36 – 46.
130. Савчук, В. Бережанське скло котується за кордоном [Текст] / В. Савчук // Нова Тернопільська газета. – 2003. – 5 берез.
131. Савчук, В. Вершина визвольного руху [Текст] : до 75 – річчя боїв на Лисоні / В. Савчук // Бережанське віче. – 1991. – 24 верес.
132. Савчук, В. Від Петра Ребра – чи із душі народу [Текст] / В. Савчук // Запорізька Січ. – 2009. – 21 лип.
133. Савчук, В. Відродження «Просвіти» [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 167 – 178. : фот.
134. Савчук, В. Віщування весни меблевиків [Текст] / В. Савчук // Бережанське віче. – 2003. – 12 квіт. – (Промисло-вість).
135. Савчук, В. Во славу Божу [Текст] / В. Савчук // Бере-жанське віче. – 2000. – 9 груд. : фот.
136. Савчук, В. Вона пише просто серцем [Текст] : [Вступ. ст.] / В. Савчук // Хрестонько, М. – А. Мережка з терну і півоній / М. – А. Хрестонько. – Тернопіль, 2014. – С. 3 – 6.
137. Савчук, В. Вшанування [Текст] : [святкування 100-річчя з дня народження О. Кульчицької у Бережанах] / В. Савчук // Нове життя. – 1977. – 20 верес.
138. Савчук, В. Дзвони і скрипки Мужилова [Текст] : [нарис] / В. Савчук // Сільські вісті. – 1966. – [січень – лютий].
139. Савчук, В. Документ героїзму і самопосвяти [Текст] : [у музеї Б. Лепкого відбулася презентація книги «Україну захищали в чужині»] / В. Савчук // Бережанське віче. – 2004. – 20 серп.
140. Савчук, В. Дума про усусів [Текст] : До 80-річчя боїв на Лисоні / В. Савчук // Бережанське віче. – 1996. – 31 трав.
141. Савчук, В. Є ЗАТ : «Бережанське скло»! : З 40-річним ювілеєм! [Текст] : / В. Савчук // Бережанське віче. – 2001. – 15 груд.
142. Савчук, В. З неміліючого джерела козацького сміху [Текст] / В. Савчук // Запорізька Січ. – 2010. – 16 листоп.
143. Савчук, В. За правдою встають [Текст] / В. Савчук // Нове життя. – 1990. – 9 – 11 січ.
144. Савчук, В. Заповідні скарби [Текст] / В. Савчук // Нове життя. – 1977. – 15 верес.
145. Савчук, В. Запросини у добрий день [Текст] / В. Савчук // Літ. Тернопіль. – 2010. – № 2. – С. 148 – 149.
146. Савчук, В. Звичайний ритм флагмана [Текст] / В. Савчук // Бережанське віче. – 2004. – 18 берез. – (Промисловість).
147. Савчук, В. Зустріч з автором [Текст] / В. Савчук // Бере-жанське віче. – 2000. – 11 листоп.
148. Савчук, В. «Кобзар» у світі» [Текст] : [добірка матеріа-лів] / В. Савчук // Бережанське віче. – 1991. – 9 берез.
149. Савчук, В. Ластівка з Дублян [Текст] : [про зб. Л. Проць «Дубляни»] / В. Савчук // Нове життя. – 1990. – 29 верес.
150. Савчук, В. Лисоні вічне притяжіння [Текст] / В. Савчук // Бережанське віче. – 1996. – 13 верес.
151. Савчук, В. Маестро В. Савчаку – 90! [Текст] / В. Савчук // Бережанське віче. – 2001. – 4 серп.
152. Савчук, В. Маємо свого Мойсея [Текст] / В. Савчук // Літ. Україна. – 2004. – 25 берез. – С. 2.
153. Савчук, В. Милостива Мати Божа з Біще [Текст] / В. Савчук // Бережанське віче. – 2004. – 6 лют. : фот. –(Духовність).
154. Савчук, В. Могутня крона родини Старухів / В.Савчук // Бережанське віче. – 2010. – 20 серп. – (До Дня міста).
155. Савчук, В. На зоряні шляхи [Текст] : [про твори М. Кі-чури] / В. Савчук // Нове життя. – 1973. – 22 лют.
156. Савчук, В. Нове життя нового прагне діла [Текст] / В. Савчук // Жайвір : літ.-мист., іст.-краєзн. альманах. – 1995. –Жовтень. – С 6 – 7.
157. Савчук, В. Очима подиву й душі [Текст] / В. Савчук // Літ. Тернопіль. – 2012. – № 3. – С. 122 – 124. – (Худож-ник номера).
158. Савчук, В. Післямова читача [Текст] / В. Савчук // Віка-рук А. Тайни роздоріж / А. Вікарук. – Тернопіль, 2015. – С. 151 – 152.
159. Савчук, В. Повернення Миколи Волощука [Текст] / В. Савчук // Дзвін. – 2013. – № 9. – С. 158 – 160.
160. Савчук, В. Поклін подвижництву Соломії [Текст] / В. Савчук // Мельничук Б. Дорога до себе / Б. Мельничук. – Тегнопіль, 2012. – С. 1217 – 1220.
Те ж // Вільне життя. – 2012. – 7 груд.
161. Савчук, В. Почув Лисоню світ [Текст] / В. Савчук // Бе-режанське віче. – 1994. – 24 верес.
162. Савчук, В. Почути плач каменю [Текст] : [про кн. П. Ре-бра «Коли плаче камінь»] / В. Савчук // Шлях перемоги. – 2011. – 26 січ.
163. Савчук, В. Прочитання погляду вічності [Текст] / В. Са-вчук // Тернопіль. – 1991. – № 3. – С. 65 – 66. – (Рецензії. Огляди. Відгуки).
164. Савчук, В. Прояснення у меблевиків [Текст] / В. Савчук // Бережанське віче. – 2004. – 2 квіт. – (Промисловість).
165. Савчук, В. Рідне джерело [Текст] : [про книгу О. Гижі «Українські народні пісні з Лемківщини»] / В. Савчук // Нове життя. – 1972. – 12 груд.
166. Савчук, В. Рогачинський склотарний : в третє тисячоліття з новим виміром [Текст] / В. Савчук // Бережанське віче. – 2001. – 5 січ. : фот.
167. Савчук, В. Родина «Орлика» [Текст] / В. Савчук // Шлях перемоги. – 2001. – 21 лют. – (Славетні імена).
168. Савчук, В. Родина пастиря [Текст] / В. Савчук //Джерело життя. – 2000. – № 2. – С. 12 – 15. : фот. – (Наша історія).
169. Савчук, В. Розбудова підприємств у Бережанах в часі більшовицької окупації [Текст] / В. Савчук // Бережан-ська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 185 – 188. : фот.
170. Савчук, В. Скликали «Сонячні кларнети» [Текст] / В. Савчук // Жайвір : літ.-мист., іст.-краєзн. альманах. – 1996. – Листоп.
171. Савчук, В. Славень кошовому [Текст] : [про творчість письменника П. Ребра] / В. Савчук // Весела Січ. – 2006. – № 1 – 2 . – С. 61 – 62.
172. Савчук, В. Слово болю і віри [Текст] : [Переднє слово] / В. Савчук // Борець Ю. Шляхами лицарів ідеї і чину / Ю. Борець. – [Львів], [1996] . – С. 9 – 10.
173. Савчук, В. Сміхотерапія кошового [Текст] : [про зб. П. Ребра «Майдан усмішки»] / В. Савчук // Запорізька пра-вда. – 2008. – 30 жовт.
174. Савчук, В. Така земна небесна вервичка [Текст] : [про кн. Л. Проць «Небесна вервичка»] / В. Савчук // Дзвін. – 2015. – № 2 – 3. – С. 151 – 152.
175. Савчук, В. Тільки Біле море холодне [Текст] : [про Г. Епіка] / В. Савчук // Нове життя. – 1989. – 17 січ.
176. Савчук, В. У бабусі Іванни [Текст] : [про зустріч з І. Блажкевич] / В. Савчук // Бережанське віче. – 1995. – 4 берез.
177. Савчук, В. У вінок шани і пам’яті [Текст] / В. Савчук // Нове життя. – 1982. – 20 берез.
178. Савчук, В. У казці його життя [Текст] : (Увічнення пам’яті Б. Лепкого на Бережанщині) / В. Савчук // Відродження. – 1991. – 20 лип.
179. Савчук, В. У неділю на Покрови [Текст] / В. Савчук // Бережанське віче. – 1990. – 23 жовт.
180. Савчук, В. Увічнена славою борні [Текст] : [про Лисоню] / В. Савчук // Бережанське віче. – 2004. – 10 верес.
181. Савчук, В. Урочини на Лисоні [Текст] / В. Савчук // Бе-режанське віче. – 2004. – 17 верес.
182. Савчук, В. Флагман іде крізь шторм [Текст] / В. Савчук // Бережанське віче. – 2000. – 21 жовт. : фот.
183. Савчук, В. Цілющий сміх [Текст] / В. Савчук // Весела Січ. – 2006. – № 2. – С. 87.
184. Савчук, В. Щасливе сходження [Текст] / В. Савчук // Нове життя. – 1988. – 29 трав.
185. Савчук, В. Щасливий його довір’ям [Текст] / В. Савчук // Жайвір : літ.-мист., іст.-краєзн. альманах. – 2000. – Травень. – С. 9.
186. Савчук, В. Щедре обдарування [Текст] / В. Савчук // Но-ве життя. – 1990. – 29 верес. – (Наші гості).
187. [Савчук, В.] Щедрий талант [Текст] / В. Савчук // Бере-жанське віче. – 1994. – 2 квіт.
188. Савчук, В. Щирий сміх невмирущої поеми [Текст] : До 210-річчя виходу «Енеїди» І. Котляревського / В. Савчук // Бережанське віче. – 2008. – 31 жовт.
189. Твердохліб-Дзьоба, А. У ланці зв’язку з «Громом» [Текст] / А. Твердохліб-Дзьоба ; записав В. Савчук // «Грім». Полковник УПА Микола Твердохліб: Спогади і матеріали. – Львів, 2008. – С. 15 – 23.
190. Чибрас, В. «Керамік» йде по висхідній [Текст] : Розмова з керівником ВАТ «Керамік» В. Чибрасом / вів В. Савчук // Бережанське віче. – 2003. – 19 квіт. : фот.

1.6 Поетичне слово Василя Савчука

191. Савчук, В. Акорди жнив [Текст] : вірш / В. Савчук // Но-ве життя. – 1974. – 24 серп.
192. Савчук, В. Бережанам [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Но-ве життя. – 1980. – 23 верес.
193. Савчук, В. В чеканні [Текст] : [вірш] / В. Савчук // По-дяка Богу : Поезія. – Тернопіль, 2014. – С. 244.
194. Савчук, В. Версія [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Ровес-ник. – 1984. – 10 верес.
195. Савчук, В. Вибився в науку ; Побажання [Текст] : [гу-мор] / В. Савчук // Перець. – 1972. – № 20. – [С. 10].
196. Савчук, В. Високосне поліття [Текст] : поема / В. Савчук // Нове життя. – 1976. – 9 жовт.
197. Савчук, В. Відкриття меморіального комплексу-садиби І. Я. Франка в його селі [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Нове життя. – 1981. – 6 жовт.
198. Савчук, В.Вогонь Маркіяна [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Бережанці у вінок Маркіяну. – Тернопіль, 2011. – С. 100.
199. Савчук, В. Встреча ; Тепло друзей [Текст] : [стихи] / В. Савчук // Сафоновская правда. – 1966. – 15 июнь.
200. Савчук, В. Гай [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Нове життя. – 1975. – 1 трав.
201. Савчук, В. Голос з-за овиду [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Савчук В. Шумляни Малі – Підлісне : на стежках до волі / В. Савчук, М. Федор. – Бережани, 2008. – С. 79 – 80.
202. Савчук, В. Голос майдану [Текст] : вірш / В. Савчук // Бережанське віче. – 2004. – 10 груд.
203. Савчук, В. Голос тиші [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Но-ве життя. – 1967. – 28 листоп.
204. Савчук, В. Десятка [Текст] : оповідання / В. Савчук // Нове життя. – 1974. – 26 січ.
205. Савчук, В. Дитина засина з розхмареним чолом [Текст] : вірш / В. Савчук // Нове життя. – 1974. – 1 черв.
206. Савчук, В. Дідусь [Текст] : сонет / В. Савчук // Нове життя. – 1973. – 31 берез.
207. Савчук, В. До життя. Струмок [Текст] : [вірші] / В. Савчук ; перекл. італ. мовою І. Трушем // Труш І. Українсь-ка поезія в Італії. – Вип. УІ / І. Труш. – Вижниця, 2003. – С. 35 – 36.
208. Савчук, В. Добрий день [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Нове життя. – 1975. – 20 верес.
209. Савчук, В. Довга ніч осіння [Текст] : новела / В. Савчук // Нове життя. – 1987. – 5 груд. ; 12 груд. ; 19 груд.
210. Савчук, В. Долоні [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Нове життя. – 1977. – 8 берез.
211. Савчук, В. Дорадники. Поговорили… Характеристики, видані… Тернинки з «глибинки». Монолог перед пам’ятником. В чеканні. Біля ратуші. Неділя Маркіяна. Випадок. Дивна історія (Балада) [Текст] : [вірші] / В. Савчук // На хвилях Липи Золотої : Поетичний альманах Бережанщини. – Вип. 1. – Тернопіль, 2007. – С.83 – 93.
212. Савчук, В. Дорога віку [Текст] : [вінок сонетів] / В. Савчук // Бережанське віче. – 1991. – 23 берез.
Те ж // Просвіта. – 1991. – № 1. – С. 9.
213. Савчук, В. Дорога у віки [Текст] : З вінка сонетів / В. Савчук // Бідула, Г. Лапшин. Мала історія отчого краю. Кн. друга / Г. Бідула, С. Желінська. – Тернопіль, 2010. – С. 23 – 25.
214. Савчук, В. Друзі білочки. Поміркував [Текст] : [вірші] / В. Савчук // Нове життя. – 1981. – 22 серп.
215. Савчук, В. Дума про бої на Лисоні [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 56 – 57. : нот. – (Б – ка музиканта).
216. Савчук, В. Дума про Роксолану [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 54 – 55. : нот. – (Б – ка музиканта).
217. Савчук, В. Дуб Хмельницького [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Нове життя. – 1975. – 13 верес.
218. Савчук, В. Енеїда далі буде [Текст] : [уривок із сатирич. поеми «Триесірний Ґеньо з Трої] / В. Савчук // Вільне життя. – 2006. – 28 квіт.
219. Савчук, В. Етюд ; Сонет [Текст] : [вірші] / В. Савчук // Нове життя. – 1974. – 12 груд.
220. Савчук, В. Журналіст [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Нове життя. – 1976. – 4 трав.
221. Савчук, В. Закон [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Робітнича газета. – 1975. – 23 серп.
222. Савчук, В. Запитання. Щем [Текст] : [вірші] / В. Савчук // Нове життя. – 1990. – 24 лют.
223. Савчук, В. Згадаймо, друзі [Текст] : вірш / В. Савчук // Молодь України. – 1965. – 7 серп. – (Конкурс на кращу пісню).
224. Савчук, В. Знак родоводу [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Бережанське віче. – 1992. – 15 лют.
225. Савчук, В. Жебраки. Вечірній роздум [Текст] : [вірші] / В. Савчук // Бережанське віче. – 1992. – 19 серп.
226. Савчук, В. Клич непокорених [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Нове життя. – 1976. – 22 черв.
227. Савчук, В. Клянусь тобі [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Вільне життя. – 1975. – 22 черв.
228. Савчук, В. Колосок [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Нове життя. – 1975. – 2 жовт.
229. Савчук, В. Лисоня [Текст] : вірш / В. Савчук // Берег моєї любові. – Бережани. – 1995. – С.127.
230. Савчук, В. Мелодія [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Нове життя. – 1971. – 19 серп.
231. Савчук, В. Метка абетка [Текст] : скоромовки / В. Савчук // Дзвін. – 2013. – № 9. – С. 158 – 160.
232. Савчук, В. Монолог перед пам’ятником. В чеканні [Текст] : [вірші] / В. Савчук // Поетична Шевченкіана Тернопілля. – Тернопіль, 2007. – С. 85 – 86.
233. Савчук, В. Моя річка [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Нове життя. – 1976. – 1 трав.
234. Савчук, В. Моя чудова сторона… [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Нове життя. – 1972. – 15 груд.
235. Савчук, В. Мурсіянські наспіви [Текст] : [вірші] / В. Са-вчук // Мурсія: українська родина. – Тернопіль, 2014. – С. 171 – 178.
236. Савчук, В. Наш стяг. Знак родоводу [Текст] : [вірші] / В. Савчук // Тернопіль. – 1992. – № 2. – С. 62.
237. Савчук, В. Наша пісня. Початок. Ходоки [Текст] : [вір-ші] / В. Савчук // Нове життя. – 1980. – 12 лют.
238. Савчук, В. Наші зорі [Текст] : диптих / В. Савчук // Нове життя. – 1977. – 12 квіт.
239. Савчук, В. Не маємо права забути [Текст] : вірш / В. Са-вчук // Бережанське віче. – 2012. – 30 листоп.
240. Савчук, В. Німина [Текст] : оповідання / В. Савчук // Нове життя. – 1981. – 20 жовт. ; 22 жовт.
241. Савчук, В. Ода кошовому [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Весела Січ. – 2008. – № 2. – С. 41.
242. Савчук, В. Ода місту. Лисоня. Перед полотнами художника Володимира Савчака : (Бережанця з Австралії). Краківські думи Богдана Лепкого. Поклін пісні : (До 100-річчя капели «Боян») [Текст] : [вірші] / В. Савчук // Берег моєї любові. – Тернопіль, 1995. – С. 126 – 129.
243. Савчук, В. Одержимість [Текст] : [добірка віршів] / В. Савчук // Пісня і праця: Збірник. – Львів, 1978. – С. 135 – 136.
244. Савчук, В. Олівці [Текст] : етюд / В. Савчук // Нове життя. – 1977. – 1 жовт.
245. Савчук, В. Осінні акорди [Текст] : [вірші] / В. Савчук // Нове життя. – 1970. – 10 жовт.
246. Савчук, В. Осінь [Текст] : [вірш] / В. Савчук // За радянську науку. – 1964. – Жовтень. – С. 3.
247. Савчук, В. Пам’яті Богдана Лепкого. Краківські думи Богдана Лепкого [Текст] : [вірші] / В. Савчук // Високе небо Богдана Лепкого. Спроба антології у публіцистиці, поезії, пісні. – Бережани ; Тернопіль, 2001. – С. 148 – 149.
248. Савчук, В. Пісня [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Жайвір : літ.-мист., іст.-краєзн. альманах. – 1997. – Жовтень. – С. 4.
249. Савчук, В. Пісня будови [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Робітнича газета. – 1971. – 22 серп.
250. Савчук, В. Поклоніння [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Но-ве життя. – 1987. – 7 берез.
251. Савчук, В. Полотно [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Нове життя. – 1976. – 1 лип.
252. Савчук, В. Послідній – послідні [Текст] : вірш / В. Савчук // Запоріжська Січ. – 2007. – 23 жовт.
253. Савчук, В. Пригадав. Що таке? А ти «великий и магу-чий». Титулованим [Текст] : [гуморески] / В. Савчук // Весела Січ. – 2015. – ; 1 – 2. – С. 57 – 58.
254. Савчук, В. Продувачі [Текст] : гумореска / В. Савчук // Весела Січ. – 2013. – № 1. – С. 70.
255. Савчук, В. Світанкова зоря [Текст] : вірш / В. Савчук // Бережанське віче. – 2004. – 28 трав.
256. Савчук, В. Сини стоять… [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Літ. Україна. – 2014. – 9 жовт. – (З нашої пошти).
257. Савчук, В. Сини стоять…. Роздум. Історія [Текст] : [вірші] / В. Савчук // Подільська толока : Альманах. – Вип. 10. – Тернопіль, 2014. – С. 23 – 26. – (Революції гідності присвячується).
258. Савчук, В. Слово за Ганса [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Бережанське віче. – 1992. – 9 трав. – (Дзвони пам’яті).
259. Савчук, В. Сонет [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Нове життя. – 1975. – 11 жовт.
260. Савчук, В. Сонце у зеніті [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Бережанська ратуша. – 2007. – 23 серп.
261. Савчук, В. Стежина [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Нове життя. – 1975. – 28 черв.
262. Савчук, В. Там вода по камені [Текст] : Уривок з поеми / В. Савчук // Нове життя. – 1972. – 8 берез.
263. Савчук, В. Ташкент – 66: під сонцем і ліхтарем [Текст] / В. Савчук // Літ. Тернопіль. – 2011. – № 4. – С. 106 – 110. – (Документалістика).
264. Савчук, В. Твої полотна дихають… [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Волинець Н. Олег Шупляк – маляр з долини Золотих Лип / Н. Волинець. – Бережани, 2011. – С. 20.
265. Савчук, В. Тернинки з «глибинки» [Текст] / В. Савчук // Літ. Україна. – 2006. – 30 берез.
266. Савчук, В. Третя зміна [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Но-ве життя. – 1975. – 7 листоп.
267. Савчук, В. Триесірний Ґеньо з Трої [Текст] Ч. V. Сатурнене турне: (Поепілогічне) / В. Савчук // Літ. Тернопіль. – 2011. – № 1. – С. 140 – 147. – (Вісьта вйо).
268. Савчук, В. Триесірний Ґеньо з Трої [Текст] Ч. V. / В. Савчук // Весела Січ. – 2011. – № 1 – 2. – С. 36 – 43.
269. Савчук, В. Триесірний Ґеньо з Трої [Текст] : фрагменти з поеми / В. Савчук // Весела Січ. – 2005. – № 1. – С. 40 – 47.
270. Cавчук, В. У відпустку до матері [Текст] : [уривок з поеми] / В. Савчук // Нове життя. – 1972. – 8 берез.
271. Cавчук, В. У лісі. Жнивар. Музика осені [Текст] : [вірші] / В. Савчук // Нове життя. – 1970. – 10 жовт.
272. Савчук, В. Хвала ювілярці [Текст] : [вірш] / В. Савчук // Кримська світлиця. – 2013. – 18 січ.
273. Савчук, В. Хто розбудив день [Текст] : [віршована казка] / В. Савчук // Нове життя. – 1981. – 1 верес. ; 3 верес. ; 5 верес. ; 8 верес.
274. Савчук, В. Чуєш, брате мій [Текст] : поема / В. Савчук // Тернопіль. – 1991. – № 2. – С. 38 – 39.
275. Савчук, В. Ювіляту – вівати [Текст] : [віршоване вітання Петру Ребру] / В. Савчук // Весела Січ. – 2013. – № 1. – С. 152 – 154.
Те ж // Вільне життя. – 2012. – 11 трав.
276. Савчук, В. Яснина [Текст] : [добірка віршів] / В. Савчук // Жовтень. – 1975. – № 10. – С. 52 – 53.

1.7 Акорди душі

277. Мелодії душі [Текст] : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука / муз. ред. і упоряд. І. Миськів. – Бережани ; Тернопіль : ТОВ «Меркьюрі – Тернопіль», 2000. – 62 с.
***
278. Бережанські каштани [Текст] : [пісня] / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Берег моєї любові. – Тернопіль, 1995. – С. 190 – 191 : ноти.
279. Богданові «Журавлі» [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 31 – 33 : ноти. – (Б – ка музиканта).
280. Вереснева зоря [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. М. Бездільного. – Нове життя. – 1975. – 16 верес.
281. Вершина героїв [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. П. Макоди // Мелодії душі : Пісні бережанських компози-торів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 7 – 8 : ноти. – (Б – ка музиканта).
282. Вишивальниця [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 25 – 27 : ноти. – (Б – ка музиканта).
283. Віє вітер над горою [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 17 – 19 : ноти. – (Б – ка музиканта).
284. Вояцьке танго [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Миськів І. Ліричні пісні в супроводі форте-піано / І. Миськів. – Тернопіль, 2005. – С. 29 – 34 : ноти. – (Б – ка музиканта).
285. Голос діброви [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Миськів І. Ліричні пісні в супроводі форте-піано / І. Миськів. – Тернопіль, 2005. – С. 34 – 37 : ноти. – (Б – ка музиканта).
286. Голос полеглих [Текст] : (для вокального ансамблю або хору) : пісня / сл. В. Савчука ; муз. П. Макоди // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 8 – 9 : ноти. – (Б – ка музиканта).
287. Далеке – близьке [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. В. Подуфалого. – Нове життя. – 1976. – 28 серп.
288. Далеке – близьке [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. О. Миськів // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 43 – 45 : ноти. – (Б – ка музиканта).
289. Заповітнє [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. Б. Шаф-рана // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 48 : ноти. – (Б – ка музиканта).
290. Каштани [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 27 – 29 : ноти. – (Б – ка музиканта).
291. Коляда [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. О. Савчук-Колодійчук // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 52 : ноти. – (Б – ка музиканта).
292. Ластів’ята [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. І. Мись-ківа // Миськів І. Живи, Україно! : Однорідні та мішані хори. Ліричні пісні. Пісні для дітей / І. Миськів. – Тернопіль, 2000. – С. 70 – 72 : ноти. – (Б – ка музиканта).
293. Лисоня [Текст] : [пісня] / сл. В. Савчука ; муз. І. Миські-ва // Берег моєї любові. – Тернопіль, 1995. – С. 159 : ноти.
294. Мамина молитва [Текст] : [пісня] / сл. В. Савчука ; муз. О. Миськів // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 38 – 41 : ноти. – (Б – ка музиканта).
295. Марш бережанських гімназистів [Текст] : [пісня] / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Берег моєї любові. – Тернопіль, 1995. – С. 186 – 187 : ноти.
296. Марш гімназистів [Текст] : [пісня] / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 19 – 21 : ноти. – (Б – ка музиканта).
297. Марш студентів коледжу [Текст] : пісня / сл. В. Савчу-ка ; муз. П. Макоди // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 11 – 12 : ноти. – (Б – ка музиканта).
298. Мої Бережани [Текст] : [пісня] / сл. В. Савчука ; муз. М. Бездільного // Берег моєї любові. – Тернопіль, 1995. – С. 154 – 155 : ноти.
299. На Лисоні [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. П. Ма-коди // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 6 – 7 : ноти. – (Б – ка музиканта).
300. Над Золотою Липою весна… [Текст] : Дружині Любі : пісня / сл. В. Савчука ; муз. О. Миськів // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 36 – 38 : ноти. – (Б – ка музиканта).
301. Найчарівніше місто землі [Текст] : Присвячується м. Бережани : [пісня] / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Бережанська ратуша. – 2007. – 23 серп.
302. Наш стяг [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 15 – 16 : ноти. – (Б – ка музиканта).
303. Новорічний вечір [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. О. Гарас // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 49 : ноти. – (Б – ка музиканта).
304. Ой гуки війноньки [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 16 – 17 : ноти. – (Б – ка музиканта).
305. Ой мамо, матусю… [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. О. Миськів // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 45 – 46 : ноти. – (Б – ка музиканта).
306. Отча вишня [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. І. Ми-ськіва // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 13 – 14 : ноти. – (Б – ка музиканта).
307. Пам’ять героям [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 21 – 25 : ноти. – (Б – ка музиканта).
308. Пісенька бджілок [Текст] / сл. В. Савчука ; муз. Л. Юді-ної // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 53 : ноти. – (Б – ка музиканта).
309. Пісня надії [Текст] / сл. В. Савчука ; муз. Л. Шафран // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 47 : ноти. – (Б – ка музиканта).
310. Росинка [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. І. Миські-ва // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 33 – 35 : ноти. – (Б – ка музиканта).
311. Світанкова зоря [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. М. Бездільного // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 4 – 5 : ноти. – (Б – ка музиканта).
312. Сонечко [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. Я. Розва-довської // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 50 : ноти. – (Б – ка музиканта).
313. Спомин [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. О. Миськів // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 41 – 43 : ноти. – (Б – ка музиканта).
314. Струмочок [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. Я. Роз-вадовської // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 51 : ноти. – (Б – ка музиканта).
315. Україно моя [Текст] : [пісня] / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Бережанське віче. – 2003. – 23 серп.
316. Хвала [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. П. Макоди // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 10 – 11 : ноти. – (Б – ка музиканта).
317. Чорнобильська мати [Текст] : пісня / сл. В. Савчука ; муз. І. Миськіва // Мелодії душі : Пісні бережанських композиторів на вірші Василя Савчука. – Бережани, 2000. – С. 30 – 31 : ноти. – (Б – ка музиканта).
1.8 Дружній відгомін
318. Бідзіля, Т. Зерна з-під градобою [Текст] / Т. Бідзіля // Бережанське віче. – 2015. – 20 берез.
319. Будар, Т. Тарас Шевченко і Бережанська земля [Текст] : [про книгу В. Савчука] / Т. Будар // Свобода. – 2009. – 6 черв.
320. Гаран, Є. В ім’я Твоє [Текст] / Є. Гаран // Вільна думка (Австралія). – 1999. – 5 – 8 квіт.
321. Гикавець, І. В ім’я волі і добра українського народу [Текст] : відгуки читачів / І. Гикавець, Л. Сулятицька // Жайвір : літ.-мист., іст.-краєзн. альманах. – 2002. – Сер-пень. – С. 6.
322. Гунька, Я. Василь Савчук [Текст] / Я. Гунька // Бере-жанська земля : Іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 337 – 338.
323. Дволисник від Василя Савчука // Літ. Тернопіль. – 2013. – № 2. – С. 147 – 148. – (Поличка бібліофіла).
324. Дігай, Т.Потрібен сміх, як хліб [Текст] : [про твори Ва-силя Савчука] / Т. Дігай // Літ. Тернопідь. – 2009. – № 3. – С. 89 – 91.
Те ж // Дігай Т. Дзеркало. – Тернопіль, 2009. – С. 140 – 142.
325. Ковальчук, В. «Як не шпигнути гострим словом…» [Текст] : До виходу у світ нової книжки журналіста з Бережан Василя Савчука «Триєсірний Ґеньо з Трої» / В. Ковальчук // Свобода. – 1997. – 1 берез.
326. Коропецька, У. Запросини у добрий день [Текст] / У. Коропецька, Б. Мельничук // Літ. Тернопіль. – 20010. – № 3. – С. 148 – 149. – (Поличка бібліофіла).
327. Коропецька, У. Поет, драматург, краєзнавець [Текст] : Творчі здобутки Василя Савчука / У. Коропецька, Б. Мельничук // Літ. Тернопіль. – 2010. – № 1. – С. 110 – 112. : фот. – (Сучасні подвижники нації).
328. Ліберний, О. Як з Бережан до літературної кадри [Текст] : [про творчість Василя Савчука] / О. Ліберний, Б. Мельничук // Свобода. – 2009. – 24 квіт.
329. Мельник, І. Василь Савчук: «В чеканні березня стою…» [Текст] / І. Мельник // Бережанське віче. – 2013. – 11 січ. – (Візії).
330. Мельничук, Б. Книжковий дволисник [Текст] / Б. Мельничук // Вільне життя плюс. – 2012. – 21 груд.
331. Павук, В. Триесірний Ґеньо з Трої, або Літературна подія в районі [Текст] / В. Павук // Бережанське віче. – 1996. – 25 жовт.
332. Ребро, П. «Блудні будні» Василя Савчука [Текст] / П. Ребро // Весела Січ. – 2014. – № 1 – 2. – С. 94 – 96.
333. Ребро, П. «Мерва» Василя Савчука [Текст] / П. Ребро // Весела Січ. – 2009. – № 1 – 2. – С. 49.
334. Репета, М. Поетичне слово Василя Савчука [Текст] / М. Репета // Бережанське віче. – 2015. – 24 квіт.
335. Савчук, В. «Василь Савчук «В ім’я твоє» [Текст] : ін-терв’ю з журналістом, поетом Василем Савчуком / вела Н. Волинець // Жайвір : літ.-мист., іст.-краєзн. альма-нах. – 2002. – Серпень. – С. 6. – (Наші інтерв’ю).
336. Савчук Василь – поет, публіцист, член Національної спілки журналістів України // Мазурак Я. Літературна Бережанщина : Біогр. довід. – Бережани, 2000. – С. 117.
337. Савчук Василь Дмитрович (10. 04. 1944, с. Дрищів, нині с. Надрічне) – поет, публіцист, краєзнавець, чл. НСЖУ (1975) [Текст] // Мазурак Я. Бережанщина літературна : Біогр. довід. – Бережани ; Тернопіль, 2014. – С. 204 – 205.
338. Савчук, В. «Та не більше від того, що суджено нам» [Текст] : розмова з місцевим журналістом Василем Савчуком / вела Н. Волинеь // Жайвір : літ.-мист., іст.-краєзн. альманах. – 2004. – Берез. – С. 7. – (Ювілеї) (Ро-змова при каві).

Укладач та редактор: В. М. Палій – бібліограф методично-бібліографічного відділу ЦБ 

ЧАСТИНА ПЕРША