НАДРІЧНЕ

НАШЕ РІДНЕ СЕЛО

Творчий доробок Василя Савчука (частина 1)

Творчий доробок Василя Савчука (частина 1)

«Та не більше від того, що суджено нам…». Василь Савчук [Текст] : бібліогр. покажч. / Уклад. та ред. В. М. Палій ; авт. вступ. ст. Б. Мельничук, В. М. Палій ; Бережанська ЦБС, метод.-бібліогр. відділ. – Бережани, 2015. – 48 с. : 8 арк. іл. 

Савчук Василь Дмитрович – журналіст, краєзнавець, поет. Його життю і творчості присвячується бібліографічний покажчик «Та не більше від того, що суджено нам…». Василь Савчук».
Бібліографію укладено у двох розділах: «Творчий доробок Василя Савчука» і «Дружній відгомін». Перший розділ складається із семи підрозділів: «Автор видань», «Редактор і упорядник книг», «Перекладацька дільність», «Стежками рідного краю», «Журналістика – його покликання», «Поетичне слово Василя Савчука» та «Акорди душі».

1. ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ВАСИЛЯ САВЧУКА 

1.1 Автор видань 

1. Борець, Ю. Діалог небайдужих [Текст] / Ю. Борець, В. Савчук. – Бережани, 1993. – 30 с.
2. Борець, Ю. Рейд сотні Громенка [Текст] : Художньо-документальна кіноповість / Ю. Борець, В. Савчук. – Тернопіль : ТзОВ «Меркьюрі-Тернопідь», 2003. – 140 с.
3. Вох, Д. Пам’ять села Гиновичі [Текст] / Д. Вох, В. Савчук. – Бережани, 2007. – 100 с.
4. Савчук, В. АБеВеГеДЕНЬ [Текст] : вірші для дітей / В. Савчук. – Тернопіль : Збруч, 2010. – 40 с.
5. Савчук, В. Бережанська земля : храми і люди [Текст]. – Кн.1. / В. Савчук. – Тернопіль : 3бруч, 2010. – 216 с.
6. Савчук, В. Блудні будні [Текст] : [гумор] / В. Савчук. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2012. – 52 с. : іл.
7. Савчук, В. В ім’я Твоє [Текст] : Історико-документальна кіноповість / В. Савчук. – Львів : ЛА «Піраміда» : ТзОВ «Книгодрук», 1999. – 288 с.
8. Савчук, В. В ім’я Твоє [Текст] : Історична кіноповість. Кн. 2 / В. Савчук. – Тернопіль : Меркьюрі-Тернопіль, 2001. – 200 с.
9. Савчук, В. Вишивала дівчина долю [Текст] : художньо-документальна повість / В. Савчук. – К. : Молодь, 1981. – 96 с.
10. Савчук, В. Замороки Сороки [Текст] : (скоромовки) / В. Савчук. – Тернопіль : Збруч, 2011. – 30 с.
11. Савчук, В. Зерна з – під градобою [Текст] : поезії / В. Савчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 52 с.
12. Савчук, В. Коло – голо – во – мийки [Текст] : гумор і сатира / В. Савчук. – Бережани, 2009. – 55 с.
13. Савчук, В. Кривавий тан [Текст] : драма на три дії / В. Савчук. – Тернопіль : Ред.-видав. відділ управління по пресі, 1991. – 52 с.
14. Савчук, В. Листки по Липі Золотій [Текст] : лірика / В. Савчук. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2012. – 90 с.
15. Савчук, В. Мерва [Текст] : гумор, сатира / В. Савчук. – Бережани : ПП «Яна», 2008. – 44 с.
16. Савчук, В. Митрополиче село Дрищів – Надрічне [Текст] / В. Савчук. – Бережани ; Тернопіль, 2007. – 329 с. : фот.
17. Савчук, В. На вечірній кладці [Текст] : (Рубаї) / В. Савчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 102 с.
18. Савчук, В. Надрічне – село над Золотою Липою [Текст] / В. Савчук. – Бережани, 1994. – 108, [15] с. : фот.
19. Савчук, В. Наука онукам [Текст] : Вірші для дітей / В. Савчук. – Бережани, 1996. – 30 с.
20. Савчук, В. Отча вишня [Текст] : (Вірші і поеми) / В. Са-вчук. – Бережани, 1993. – 90 с.
21. Савчук, В. Очима подиву й душі [Текст] / В. Савчук. – Тернопіль : Збруч, 2011. – 21 с.
22. Савчук, В. Поеми і драми [Текст] / В. Савчук. – Терно-піль : Меркьюрі-Тернопіль, 2007. – 221 с.
23. Савчук, В. Рейд сотні Громенка [Текст] : художньо-документальна кіноповість / В. Савчук. – Тернопіль : Меркьюрі, 2003. – 140 с.
24. Савчук, В. Тарас Шевченко і Бережанська земля [Текст] / В. Савчук. – Бережани ; Тернопіль : [б. в.], 2008. – 250 с.
25. Савчук, В. Тимотей Старух – трибун державотворення [Текст] / В. Савчук. – Бережани : Бережанська районна друкарня, 2009. – 54 с.
26. Савчук, В. Триесірний Ґеньо з Трої [Текст] : сатирична поема у 4 – х частинах / В. Савчук. – Бережани ; Козова : [б. в.], 1996. – 100 с.
27. Савчук, В. Трішки усмішки [Текст] : (сатира і гумор). Триесірний Ґеньо з Трої : (сатирична поема) / В. Савчук. – Тернопіль : Меркьюрі-Тернопіль, 2006. – 80 с.
28. Савчук, В. Шумляни Малі – Підлісне : на стежках до волі / В.Савчук, М.Федор. – Бережани : ПІТ «Alt@ir», 2008. – 86 с.

1.2 Редактор і упорядник книг 

29. Бережанська земля [Текст] : Книга пам’яті. – Т. 3 / Бережанська районна рада ; Бережанська РДА ; ред. кол. : В. Зінчук та ін. ; ред.-упоряд. В. Савчук. – Тернопіль : Збруч, 2006. – 794, [2] с.
30. Борець, Ю. Шляхами Лицарів Ідеї і Чину [Текст] / Ю. Борець ; [ред. В. Савчук]. – [Львів] : [Свічадо], [1996]. – 291, [3] с.
31. Від Королівки до Поляни, Біще, Поручин, Залужжя у книгах, документах, спогадах, легендах, світлинах [Текст] : історико-мемуарний збірник / Ред. і упоряд. В. Савчук. – Тернопіль : Меркьюрі, 2004. – 326 с.
32. Віночок тернових доль [Текст] / Упорядкув. В. Савчука. – Бережани : [б.в.], 1993. – 50 с.
33. Віночок тернових доль [Текст]. – Вип. 2 / Упоряд. В. Савчук. – Бережани : [б.в.], 1994. – 50 с.
34. Лікарня у Бережанах [Текст] : 100 років з дня заснуван-ня / Упоряд. і автор голов. нарису І. Крук ; літ. ред. В. Савчук. – Бережани, 2996. – 154 с.
35. Літопис Бережанської землі [Текст] Вип. 1. / Упоряд. В. Савчук. – Бережани, 1994. – 64 с. – (Бережанам 620 років).
36. Мурсія: українська родина [Текст] / Ред.-упоряд. В. Савчук. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. – 188 c. : фот.
37. Рабик, В. Тростянець [Текст] : Нарис історії села / В. Рабик; літ. ред. В. Д. Савчук. – Бережани : [б. в.], 1999. – 238 с. : фот.
38. Фанга, І. Стежками болю і боротьби [Текст] : (Спогади, поезії) / І. Фанга ; ред. В. Д. Савчук. – Бережани : «Від-діл інформ. систем і комп’ют. технологій БАТІ», 2001. – 98 с.
39. Христонько, М.-А. Мережка з терну і півоній [Текст] : лірика / М.-А. Христонько ; [ред. В. Савчук]. – Терно-піль : ТзОВ «Терно-граф», 2014. – 52 с.

1.3 Перекладацька діяльність

40. Гамзатов, Р. Аварська казка [Текст] : [вірш] / Р. Гамза-тов ; пер. з рос. В. Савчука // Нове життя. – 1974. – 11 черв.
41. Гамзатов, Р. Пісня [Текст] : [вірш] / Р. Гамзатов ; пер. з рос. В. Савчука // Нове життя. – 1974. – 23 лют.

1.4 Стежками рідного краю

42. Біще [Текст] / Б. Мельничук, В. Пришляк, В. Савчук, М. Федечко // Тернопільщина. Історія міст і сіл. Т. 1. – Тернопіль, 2014. – С. 361 – 363.
43. Дмитрів, В. Великдень 1957 – го [Текст] : [про Г. М. Савчука із с. Надрічне] / В. Савчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 1992. – 25 квіт.
44. Дмитрів, В. За ґратами [Текст] : [про М. М. Шумила із с. Стриганці] / В. Савчук (Дмитрів) // Бережанське віче. – 1992. – 8 квіт. – (Дзвони пам’яті).
45. Поручин [Текст] / Б. Мельничук, В. Пришляк, В. Савчук, М. Федечко // Тернопільщина. Історія міст і сіл. Т. 1. – Тернопіль, 2014. – С. 420 – 421.
46. Савчук, В. Базниківка [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 363 – 364.
47. Савчук, В. Божиків [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 376 – 378. : фот.
48. Савчук, В. Василь Іванчук – шахова зірка [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 284. : фот.
49. Савчук, В. Василь Петрович [Текст] / В. Савчук // Бере-жанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 328 – 332.
50. Савчук, В. Велика рідня [Текст] : [замальовка про роди-ну М. Лещука] / В. Савчук // Нове життя. – 1976. – 1 трав.
51. Савчук, В. Вівся [Текст] / В. Савчук // Бережанська зем-ля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 694 – 698. : фот.
52. Савчук, В. Вільховець [Текст] / В. Савчук // Бережансь-ка земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 387 – 393.
53. Савчук, В. Волиця – Вулька [Текст] / В. Савчук // Бере-жанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 393 – 397. : фот.
54. Савчук, В. Волощина [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 398.
55. Савчук, В. Гута [Текст] / В. Савчук // Бережанська зем-ля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 402 – 403.
56. Савчук, В. Гутисько [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 404.
57. Савчук, В. Де три шляхи широкі [Текст] : [про перший пам’ятник Тарасу Шевченку на Бережанщині] / В. Савчук // Дзвін. – 2014. – № 7. – С. 115 – 119.
58. Савчук, В. Дивосвіт маестро [Текст] : [про художника О. Шупляка] / В. Савчук // Бережанське віче. – 2004. – 20 лют. – (Таланти твої, Україно!).
59. Савчук, В. Дитяча музична школа [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 145 – 146.
60. Савчук, В. Діброва [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 406 – 408.
61. Савчук, В. Джерело нескореного духу [Текст] / В. Савчук : [про М. Шашкевича] // Бережанці у вінок Маркіяну. – Тернопіль, 2011. – С. 56 – 57.
62. Савчук, В. Дорога до церкви Пресвятої Трійці в Бережанах [Текст] / В. Савчук // Джерело життя. – 1997. – № 3. – С. 17 – 18. – (Храми і люди).
63. Савчук, В. Дорога до церкви Пресвятої Трійці в Бережанах [Текст] / В. Савчук // Джерело життя. – 1997. – № 4. – С. 13. : фот. – (Храми і люди).
64. Савчук, В. Дорога до церкви Пресвятої Трійці в Бережанах [Текст] / В. Савчук // Джерело життя. – 1997. – № 5. – С. 22 – 23. : фот. – (Храми і люди).
65. Савчук, В. Дорога до церкви Пресвятої Трійці в Бережанах [Текст] / В. Савчук // Джерело життя. – 1997. – № 6. – С. 19 – 21. : фот. – (Храми і люди).
66. Савчук, В. Життєвий хрест отця Василя Демчишина [Текст] / В. Савчук //Джерело життя. – 2000. – № 3. – С. 7 – 9. : фот. – (Наша історія).
67. Савчук, В. Жовнівка [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 408 – 410. : фот.
68. Савчук, В. З когорти перших [Текст] : [про А. Зозульо-ва] / В. Савчук // Нове життя. – 1974. – 16 верес.
69. Савчук, В. З першого прочитання [Текст] : [про львівського письменника Р. Коритка] / В. Савчук // Жайвір. – 2000. – Серпень. – (Весна поетового повернення).
70. Савчук, В. Зелена моя Батьківщина [Текст] : [про творчість Г. Мороза] / В. Савчук // Бережанське віче. – 1991. – 6 січ.
71. Савчук, В. Земля Лисоні – на Маківці [Текст] / В. Савчук // Бережанське віче. – 1999. – 7 серп.
72. Савчук, В. І заспівали різці [Текст] : [про різьбяра із с. Підвисоке І. Льопу] / В. Савчук // Нове життя. – 1974. – 19 берез.
73. Савчук, В. І пошук, і творчість молодих [Текст] : [про творчість Василя Подуфалого] / В. Савчук // Нове жит-тя. – 1976. – 27 листоп.
74. Савчук, В. Історико-краєзнавчий музей [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. Т. 2. – Торон-то [та ін.], 1998. – С. 117 – 119 : портр.
75. Савчук, В. Краснопуща [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 439 – 441.
76. Савчук, В. Кроки у полудень [Текст] : [про П. Звенигородського] / В. Савчук // Нове життя. – 1974. – 11 лип.
77. Савчук, В. Куряни [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 457 – 463.
78. Савчук, В. Лев Рега : душа інтелігента і дух борця [Текст] / В. Савчук // Бережанське віче. – 2014. – 12 груд.
79. Савчук, В. Літятин [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 470 – 475. : фот.
80. Савчук, В. На крилах пошуку [Текст] : [про творчість Василя Подуфалого] / В. Савчук // Нове життя. – 1976. – 12 черв.
81. Савчук, В. Надорожнів [Текст] / В. Савчук // Бережансь-ка земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 482 – 484.
82. Савчук, В. Надрічне [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 484 – 496. : фот.
83. Савчук, В. Нараїв – місто [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 499 – 507.
84. Савчук, В. Неспокій [Текст] : [про В. Подуфалого] / В. Савчук, М. Сивобородько // Нове життя. – 1979. – 24 бе-рез.
85. Савчук, В. Освіта. Культура. Спорт. [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 125 – 132. : фот.
86. Савчук, В. Перша книжка Мелетія Кічури [Текст] / В. Савчук // Нове життя. – 1972. – 17 верес.
87. Савчук, В. Пліхів [Текст] / В. Савчук // Бережанська зе-мля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 525 – 529.
88. Савчук, В. Поручин [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 529 – 536. : фот.
89. Савчук, В. Посухів [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 540.
90. Савчук, В. Рогачин [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 563 – 567. : фот.
91. Савчук, В. Совєтська влада на Бережанщині [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 39 – 5. : фот.
92. Савчук, В. Там, за океаном, – мати [Текст] : [про Володимира Савчака] / В. Савчук // Бережанське віче. – 1992. – 11 лип.
93. Савчук, В. Терновий вінок села Гнильче [Текст] / В. Савчук // Відродження. – 1991. – 1 жовт.
94. Савчук, В. Тростянець [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 593 – 598. : фот.
95. Савчук, В. У пам’ять про вірного сина України [Текст] : [про Л. Бабія] / В. Савчук // Свобода. – 2010. – 12 берез.
96. Савчук, В. Феномен Тимотея Старуха [Текст] / В. Савчук // Бережанське віче. – 2008. – 17 жовт.
97. Савчук, В. Хай знають, який я ворог народу [Текст] : [про В. Петровича з с. Лапшина] / В. Савчук // Нове життя. – 1989. – 21 жовт.
98. Савчук, В. Хоростець [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 836 – 842. : фот.
99. Савчук, В. Хутір Залужжя [Текст] / В. Савчук // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Т. 2. – Торонто [та ін.], 1998. – С. 421 – 423.
100. Савчук, В. Церква села Урмань [Текст] / В. Савчук // Джерело життя. – 1998. – № 3. – С. 26 – 27 : фот. – (Храми і люди). ; № 4. – С. 23 – 25 : фот.
101. Савчук, В. Церква села Урмань [Текст] / В. Савчук // Джерело життя. – 1998. – № 4. – С. 23 – 25 : фот. – (Храми і люди).
102. Савчук, В. Церква у селі Надрічне [Текст] / В. Савчук // Джерело життя. – 1997. – № 2. – С. 17 – 18 : фот. – (Храми і люди).
103. Савчук, В. Червона грань таланту [Текст] : [про М. Кі-чуру] / В. Савчук // Нове життя. – 1971. – 9 лют.
104. Савчук, В. Чув подих смерті … [Текст] : [про Ю. І. Шевчишина із Залужжя] / В. Савчук // Бережанське віче. – 2001. – 20 січ. – (Долі людські).
105. Савчук, В. Школа Карпіва [Текст] : [про лісничого Куропатницького лісництва О. Карпіва] / В. Савчук // Нове життя. – 1976. – 18 верес.
106. Савчук, В. Штрихи до портрета перекладача Богдана Мельника [Текст] / В. Савчук // Кримська світлиця. – 2014. – 24 січ.
107. Савчук, В. «Я прийду з-за стрімкої гряди…» [Текст] : [про А. В. Паславського]/ В. Савчук // Бережанське віче. – 2012. – 14 груд.

ЧАСТИНА ДРУГА