НАДРІЧНЕ

НАШЕ РІДНЕ СЕЛО

Громадський форум «Право селян на землю…»

Представники від ГО “Навігатор-2.0” Володимир Баран та Mariia Lukianova  взяли участь у Громадському форумі з питань дотримання прав селян у процесі зняття мораторію на купівлю-продаж землі, організований Громадська спілка “Українська мережа сільського розвитку” (м. Київ, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, 26.11.2019 р.)  

***
Громадський форум «Право селян на землю...»
ПРАВО СЕЛЯН НА ЗЕМЛЮ: ЧИ УБЕЗПЕЧИТЬ ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА СЕЛЯНСЬКО-ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ 
26 листопада 2019 р. у приміщенні ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» за участі численних представників фермерських господарств, особистих селянських господарств, домогосподарств, які займаються землеробством та тваринництвом, організацій громадянського суспільства, представників академічної громадськості і представника ООН з прав людини в Україні, експерта Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФАО) в Україні та Європейського координатора Via Campesina відбувся Громадський форум «Право селян на землю: чи убезпечить земельна реформа селянсько-фермерське господарювання в Україні», присвячений обговоренню проблем і механізмів захисту прав селян, фермерських господарств сімейного типу, дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції та українського суспільства загалом при запровадженні ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Організаторами Форуму виступили ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», ГС «Українська мережа сільського розвитку», Європейська координація Via Campesina. У роботі Форуму взяли участь 62 учасники.
 
Відкрив Громадський Форум директор інституту академік НАН України Валерій Геєць – підкреслив актуальність питання, винесеного на громадське обговорення на платформі Української мережі сільського розвитку. З вітальним словом виступила Матильда Богнер, Голова Моніторингової місії з прав людини Управління Верховного комісара ООН із прав людини в Україні, акцентувавши увагу на необхідності дотримання прав людини, визначенні індексу впливу на людські права за усіх реформувань, у тому числі за проведення земельної реформи. Європейський координатор Via Campesina Рамона Думінічу у вітальному слові підкреслила важливість забезпечення прав селян, оскільки вони проголошені у Декларації ООН 2018 р. «Про права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості». Олена Бородіна, Голова Координаційної ради Української мережі сільського розвитку, розкрила вагомість голосу громадськості у відстоюванні інтересів селян, сільських громад, малих і середніх сільгоспвиробників при запровадженні обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні.
 
Фредерік Мюссо, директор з питань політики Оклендського інституту, (Каліфорнія, США) у відео-виступі наголосив на необхідності захисту прав селян на землю в Україні, водночас виокремивши загрози за відкриття продажу землі в Україні. Андрій Гриценко, заступник директора Інституту економіки та прогнозування НАН України, звернув увагу учасників на те, що земля є особливим об’єктом привласнення. Володимир Сіденко, науковий консультант Українського центру економічних і політичних консультацій ім. О. Разумкова, систематизував істотні ризики запровадження вільної торгівлі землею сільськогосподарського призначення. Рамона Думінічу зауважила на необхідності імплементації Декларації ООН про права селян, бо це – інструмент убезпечення селянсько-фермерського типу господарювання у світі. Микола Стрижак, Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України, наголосив, що селянсько-фермерське господарювання є основою сталого аграрного і сільського розвитку, тому фермери відстоюватимуть свої, поки що не захищені, права при запровадженні обігу земель сільськогосподарського призначення. Надія Котенко, заступник голови об’єднаної територіальної громади у Житомирській області, розкрила, що право селян на землю є засобом для існування, і тому це право має бути захищеним за нинішніх рішень щодо ринку землі. Василь Шакун, Національна академія внутрішніх справ України, зупинився на кримінологічних наслідках запровадження ринку землі в Україні в умовах коли судова система недосконала і не може повною мірою убезпечити права людини в Україні, особливо селян. Ольга Попова, головний науковий співробітник ДУ «ІЕП НАНУ», розкриваючи основні засади агроекології, підкреслила, що це не точкові вдосконалення нестійких сільськогосподарських систем, а глибинні перетворення усієї агропродовольчої системи, це вибір моделі господарювання, і цей вибір важливо унормувати при запровадженні обігу земель сільгосппризначення.
Валерій Парубочий, Голова ФГ «Парубоче», зупинився на розкритті питання, чи реально пересічному фермеру придбати землю у відповідності до запропонованих нині урядом фінансових можливостей, покладаючись на власний досвід фермерського господарювання. Григорій Наконечний, Фермерське господарство «Віра, Надія, Любов», окреслив негативні наслідки купівлі-продажу землі для майбутнього українського села. Валентина Трошечко, Сумський центр надання безоплатної вторинної правової допомоги, акцентувала увагу на можливостях реалізації прав селян на землю, на необхідності надання безоплатної правової допомоги селянам щодо земельних питань. Василь Марункевич, голова сільського домогосподарства у Вінницькій області, розкрив особливості землі, яка є активом, а не товаром. Іван Свиноус, голова ОСГ у Хмельницькій області, зазначив важливість ведення тваринництва (утримання молочних корів, кролівництва, свинарства) у селянських господарствах, бо це є збереженням традиційного агроекологічного господарювання. Ігор Прокопа, головний науковий співробітник ДУ «ІЕП НАНУ» ознайомив учасників форуму з загальним планом дій ООН у Десятиліття сімейних фермерських господарств (2019-2028р.р) і дав оцінку його визнання в Україні. Олена Бородіна, Голова координаційної ради УМСР, зупинилась на основних положеннях Програми Світового банку в України «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» щодо врахування у ній потреб малих сільськогосподарських виробників та дала оцінку підходів до визначення їх такими за розмірами у цьому документі.
До виступів основних доповідачів долучилися також й інші учасники форуму, акцентуючи увагу на різних аспектах та проблемах запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення. Так, зокрема, В.М.Жук, головний науковий співробітник ННЦ ІАЕ НААН України, відмітив у своїх коментарях необхідність нормативно-правового визначення моделі аграрного устрою в Україні як базової основи розвитку аграрного сектору та запуску ринку землі. Концентрація сільськогосподарських земель у великих агрохолдингах з переважно рослинницькою спеціалізацією виробництва спотворює галузеву структуру сільського господарства, що породжує низку екологічних та соціальних проблем, на чому акцентував увагу І.М.Демчак, генеральний директор Українського НДІ продуктивності агропромислового комплексу. На відміну від них малі форми господарювання (СФГ, ОСГ) здійснюють аграрну діяльність у більш сталий спосіб, але обмежені у можливостях доступу до ресурсів (в тому числі земельних), що може бути вирішено через надання їм державної підтримки, як зауважила О.В.Гафурова, член правління ВГО «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні». Громадський діяч І.О.Заяць наголосив на необхідності прийняття окремого закону з метою врегулювання всіх аспектів обігу землі сільськогосподарського призначення. О.І.Ковалів, Інститут агроекології та природокористування НААН України, акцентував увагу на відмінностях понять «земля» та «земельна ділянка», що має бути враховано у якості вихідних положень в законі. В.М.Єрмоленко, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права НУБіП, серед іншого звернув увагу на юридичних неузгодженостях прав власності на землю між фізичними та юридичними особами.
Підведення підсумків.
• Учасники Громадського Форуму наголосили на недостатньо виваженому з точки зору інтересів суспільства і не підготовленому належним чином в організаційно-правовому відношенні наміром запровадження в Україні ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення (Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення № 2178-10 від 10.10.2019 р., прийнятого у першому читанні 13.11.2019 р.).
• Учасники Форуму висловилися на підтримку скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. При цьому більш прийнятним варіантом узаконення обігу земель відмічено прийняття окремого закону, а не шляхом внесення поправок у діюче законодавство, як це передбачено законопроектом № 2178-10 від 10.10.2019 р.
• Учасники сформулювали і обговорили конкретні положення, які необхідно врахувати у цьому процесі та ухвалили пропозицію щодо необхідності підготовки Резолюції Громадського Форуму «Право селян на землю: чи убезпечить земельна реформа селянсько-фермерське господарювання в Україні». Вони зійшлись у думці, що доцільно підготувати звернення до міжнародних фінансових організацій, які можуть вплинути на неприйнятний у вітчизняних реаліях прискорений режим законодавчих змін у сфері обігу земель сільськогосподарського призначення.
• Учасники відмітили незавершеність важливих реформ (судової, пенсійної, аграрної політики, децентралізації влади) та недосконалість організаційно-інституційного середовища, необхідних для запровадження обігу землі. В зв’язку з чим, учасники наполягають на необхідності встановлення перехідного періоду для розв’язання окреслених проблем, упродовж якого забезпечити жорсткий державний контроль операцій на ринку землі. Функції контролю мають бути покладені на новоутворену державну установу (оператора земельного ринку) з широкими повноваженнями й ресурсами для кредитування та попередження спекуляцій у сфері купівлі-продажу землі.
• Окрім оператора земельного ринку суб’єктами купівлі-продажу земельних ділянок, на думку учасників Форуму, мають виступати виключно громадяни України, які відповідають чітко встановленим вимогам, та територіальні громади. Для попередження концентрації сільськогосподарських земель й спекуляцій доцільно закріпити жорсткі обмеження щодо максимальної кількості землі у володінні фізичних осіб – громадян України, які відповідають встановленим критеріям набуття права власності, та заборони перепродажу упродовж визначеного терміну.
 
Учасники зібрання підтримали рішення Громадського Форуму й висловили сподівання, що підсумкові документи будуть підготовлені організаційним комітетом та передані у відповідні інстанції. Це буде підставою для сподівання, що їх голос буде врахований на благо українського народу!