НАДРІЧНЕ

НАШЕ РІДНЕ СЕЛО

Біщівська ґміна: створення

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
z dnia 14 lipca 1934 r. 
o podziale powiatu brzeżańskiego w województwie tarnopolskiem na gminy wiejskie. 

Na podstawie art. 103 ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 294) zarządzam co następuje:

§  1. W powiecie brzeżańskim, województwie tarnopolskiem tworzy się następujące gminy wiejskie:
2) gminę Buszcze z siedzibą w Buszczu; w skład tej gminy wchodzą następujące dotychczasowe gminy wiejskie: Buszcze, Dryszczów, Dworce, Krasnopuszcza, Plichów, Poruczyn, Potoczany, Rekszyn, Stryhańce, Szumlany, Urmań i Wierzbów 
 

 https://isap.sejm.gov.pl